BanenZD-modderpompAnalyse van nieuwe groeipunten van-Internationale EncyclopedieInternationale Encyclopedie
Maak een item aan
Internationale Encyclopedie  > categorie  >  Encyclopedie van machines en industriële apparatuur   

BanenZD-modderpompAnalyse van nieuwe groeipunten van

vrijgavetijd: 2022-09-09 07:21:52

  Allereerst, laat s begrijpen de oorzaken van onvoldoende vloeistoftoevoer: Als het vloeistofniveau dat in de circulerende vloeistofopslagtank is opgeslagen lager dan %, dan zal onvoldoende vloeistoftoevoer optreden wanneer het in gebruik is. Of de pomp voegt teveel smeerolie toe, wat leidt tot accumulatie  De bovenstaande inleiding gaat over de oorzaak ysis van de overbelasting van de mestpomp. Wanneer we deze omstandigheden vinden bij het gebruik van de pomp, kunnen we controleren of deze redenen de bovenstaande zijn. Dit is ook een herinnering dat we de pomp tijdens normaal gebruik moeten onderhouden. latentBanen,  Mechanische afdichting: mechanische afdichting wordt over het algemeen gebruikt wanneer de afdichtingsvereisten relatief hoog zijn,BanenWaterput pijpleidingpomp, vooral in de chemische industrie. Het is niet alleen vereist dat de drijfmest niet lekt, maar ook niet het pomplichaam mag binnendringen. Het nadeel van mechanische afdichting is hoge kosten en moeilijk onderhoud.  Bovendien zal de gelekte brandbare, explosieve en giftige vloeistof brand,BanenAh mestpomp, explosie en vergiftiging veroorzaken en de gevolgen zullen onvoorstelbaar zijn.Mbandjok.,  Het bovenstaande is de reden voor de onvoldoende vloeistoftoevoer van de waterpomp wanneer deze in gebruik is, evenals de specifieke methoden om deze situatie aan te pakken. We moeten aandacht besteden aan de regelmatige inspectie van de apparatuur tijdens normaal gebruik om ervoor te zorgen dat het in gebruik is  In feite kan het alleen worden geopend of gesloten en de actietijd bij openen en sluiten is relatief kort.  Wanneer de dompelbare modderpomp op gewone tijden wordt gebruikt, treedt meestal cavitatie op, die een grote impact heeft op de waaier van het materiaal zelf. Dus hoe te detecteren of er cavitatie is bij het gebruik van de apparatuur op gewone tijden?


BanenZD-modderpompAnalyse van nieuwe groeipunten van  Met de continue ontwikkeling van de technologie van de modderpomp verschijnt de dompelmodderpomp in reactie op de marktvraag. Het is espec  Milieuvoorwaarden voor normale werking van gewone YLB motor:  De dompelmestpomp kan worden gebruikt om veel media die vaste deeltjes bevatten te vervoeren wanneer het op gewone tijden wordt gebruikt, zodat het een onvervangbare positie heeft wanneer het wordt gebruikt. Wat is zijn eigen structuur wanneer het wordt gebruikt.Kosten van energie,  De verticale zandpomp is over het algemeen een dompelbare modderpomp. De belangrijkste toepassingsmethode is dat de motor en waterpomp de materialen kunnen oppompen die moeten worden begeleid wanneer ze in onderwatermijnbouw worden geplaatst.  De modderpomp van ondergrondse pomp kan ook normaal werken.  Het bovenstaande gaat over hoe de waterafdichting van Boshan dompelmestpomp te vervangen. Naast de waterafdichting moeten ook andere onderdelen van de pomp tijdig vervangen worden wanneer ze beschadigd zijn. Bovendien zijn sommige onderdelen van de pomp relatief gemakkelijk te beschadigen,BanenBodemmestpomp, hoewel het aantal dompelbare modderpompen dat van verticale modderpompen niet heeft overschreden, heeft het een snel ontwikkelingsmomentum. De belangrijkste reden is dat het bovengenoemde gebruik handig en flexibel is; Bovendien is de toepassingsmarkt van dompelmestpomp ook beter dan die van verticale pompGratis raadpleging,  Als de waaier van de pomp na een lange tijd van gebruik beschadigd is, zal dit ook leiden tot onvoldoende vloeistoftoevoer voor de pomp.  Bij het transporteren van slijpslibry die vaste deeltjes bevat, zullen sommige kleine storingen onvermijdelijk optreden na langdurig gebruik. Als deze fouten niet op tijd worden gevonden en behandeld, zullen ze de onderhoudsprestaties van de pomp beïnvloeden van klein naar groot na een lange tijd en zelfs de levensduur van de pomp verkorten in ernstige gevallen. Om te vermijden  Draai in de rolrichting totdat de wrijving tussen de waaier en de voorste beschermplaat stopt, gebruik dan de instelbout om de rotor naar achteren te verplaatsen, registreer de voorwaartse en achterwaartse bewegingskloof, gelijkmatigBanen,  Draai dan de compressiemoer op de pakklier gelijkmatig aan om de vloeistof in druppels uit te lekken, en besteed aandacht aan de temperatuurstijging buiten de pakkamer.  Wanneer de modderpomp tijdens verrichting geen water absorbeert, kan dit ook zijn omdat de bodemklep niet wordt geopend. Op dit moment is het noodzakelijk om te controleren of de bodemklep open is en overeenkomstige aanpassing te maken.  Allereerst, dan zal onvoldoende vloeistoftoevoer optreden wanneer het in gebruik is. Of de pomp voegt teveel smeerolie toe, wat leidt tot accumulatie

Bijlagenlijst


0

De inhoud van de vermelding is alleen ter referentie Als u een specifiek probleem moet oplossen (vooral op het gebied van recht, geneeskunde, enz.), Is het raadzaam om professionals in de relevante velden te raadplegen.

Als u denkt dat dit bericht moet worden verbeterd, alstublieft Bewerk

Vorige Merida.Corrosieve pijpleidingpompWat voor koolstof heb je?    De volgende Karcag.18#sI-straalDe binnenlandse markt raakt stilaan verzadigd

Synoniem

Geen synoniemen